Lokalne volitve 2018

URADNI REZULTATI LOKALNIH VOLITEV 2018

1. Županja

  ALENKA ŠTRUCL DOVGAN,  naslov: Dolenja vas 2, 6224 Senožeče

 

 2. Občinski svet

VE

Priimek in Ime

Naslov

Posta

01

DOBRIVOJE SUBIĆ

Brkinskega odreda 6

6215   DIVAČA

01

NIVES  SKUK

Kettejeva ulica 7

6215   DIVAČA

01

DAMIJANA GUSTINČIČ

Kajuhova ulica 21

6215   DIVAČA

02

IVAN KOVAČIČ

Dolnje Ležeče 68

6215   DIVAČA

02

BRUNO BOMBAČ

Dolnje Ležeče 62

6215   DIVAČA

03

MIRJAM FRANKOVIČ FRANETIČ

Famlje 17

6217   VREMSKI BRITOF

03

URŠA SKERBIŠ ŠTOK

Famlje 22

6217   VREMSKI BRITOF

03

MARTIN PRELC

Podgrad pri Vremah 2

6217   VREMSKI BRITOF

04

JERNEJ FRANC PREMRL

Senožeče 103

6224   SENOŽEČE

04

BRUNO KOCJAN

Senožeče 114

6224   SENOŽEČE

04

KLEMEN DELAK

Laže 7

6224   SENOŽEČE

 

3. Krajevne skupnosti

KS

Ime in Priimek

Naslov

Pošta

BARKA

MARIO BENKOČ

Barka 21

6217    Vremski Britof

BARKA

DENIS AMBROŽIČ

Barka 28

6217    Vremski Britof

BARKA

DEJAN PRELEC

Barka 16

6217    Vremski Britof

 

 

 

 

DIVAČA

MOJCA MATJAŽIČ

Ulica Ludvika Požrlja 4

6215    Divača

DIVAČA

ROBERT DE LUCIA

Trg 15. aprila 1a

6215    Divača

DIVAČA

TANJA GEC

Brežec pri Divači 10

6215    Divača

DIVAČA

JERNEJ BABUDER

Naklo 18

6215    Divača

DIVAČA

BENJAMIN ŠKRLJ

Dane pri Divači 24

6215    Divača

 

 

 

 

MISLIČE

MIRKO  GRLICA

Vareje 11

6217    Vremski Britof

MISLIČE

MITJA  IVANČIČ

Vatovlje 9

6217    Vremski Britof

MISLIČE

KRISTJAN DROŽINA

Misliče 20

6217    Vremski Britof

 

 

 

 

SENOŽEČE

KATARINA  KLEVA

Senožeče 146

6224    Senožeče

SENOŽEČE

NEJC ŠKAPIN

Potoče 1

6224    Senožeče

SENOŽEČE

MARTIN FRANETIČ

Dolenja vas 1e

6224    Senožeče

SENOŽEČE

KATARINA MARINŠEK

Dolenja vas 13

6224    Senožeče

SENOŽEČE

DAVID ŠKAPIN

Laže  27A

6224    Senožeče

SENOŽEČE

SEBASTJAN MARGON    

Gabrče 11

6224    Senožeče

SENOŽEČE

SLAVKO GERŽELJ

Senadole 29

6224    Senožeče

SENOŽEČE

MIRJAM  MOŽE

Senožeče 151 f 

6224    Senožeče

SENOŽEČE

SREČKO  ŽVAB

Senožeče 150 r 

6224    Senožeče 

SENOŽEČE

         -   NI  KANDIDATA - 

       -

      -

 

 

 

 

VREME

DEJAN  HREŠČAK

Goriče pri Famljah 4

6217    Vremski Britof

VREME

BARBARA RACE

Famlje  28

6217    Vremski Britof

VREME

ALJOŠA FRANETIČ

Vremski Britof 10

6217    Vremski Britof

VREME

STANKO CERKVENIK  

Dolnje Vreme 40a

6217    Vremski Britof

VREME

DINKO  RUŽIČ

Gornje  Ležeče 2

6217    Vremski Britof

VREME

DRAGO ŽUPANC

Škoflje 39

6217    Vremski Britof

VREME

JANA  TREBEC

Zavrhek  10a

6217    Vremski Britof

VREME

MARTIN  PRELC

Podgrad pri Vremah 2

6217    Vremski Britof

VREME

PETER  SKUK 

Gornje Vreme 27a 

6217    Vremski Britof 

 

 

 

 

DOLNJE LEŽEČE

IZTOK GRANDIČ

Dolnje Ležeče 75

6215    Divača

DOLNJE LEŽEČE

IRENA PERHAVEC

Dolnje Ležeče 28

6215    Divača

DOLNJE LEŽEČE

ALOJZ GRUBIŠIĆ

Dolnje Ležeče 13

6215    Divača

 

POROČILA  OVK in STATISTIKA

 

Poročilo o izidu volitev župana Občine Divača

Poročilo o izidu volitev članov občinskega sveta Občine Divača

Poročilo o izidu volitev v svete krajevnih skupnosti v Občini Divača

Poročilo o izidu naknadnih volitev v svete krajevnih skupnosti v Občini Divača

 

Statistika - redne lokalne volitve

Statistika - naknadne lokalne volitve

 

 

GLASOVANJE NA VOLIŠČIH

VOLIŠČA V OBČINI DIVAČA

Kot doslej bo na območju občine na dan glasovanja od 7. do 19. ure odprtih 10 volišč na običajnih mestih, sprememba je pri treh voliščih in sicer volišče, ki je bilo prej na Misličah, je sedaj v vaškem domu na Varejah in volišče, ki je bilo v prostorih KS Senožeče v Senožečah bo v vhodni avli dvorane Rudolfa Cvetka v Senožečah ter volišče, ki je bilo v podružnici OŠ Vreme v Famljah bo v objektu nekdanjega »LIV-a«. 

Vsa volišča v Občini so skladno z zakonodajo prilagojena tudi za dostop invalidnim osebam. 

Sklep o določitvi volišč

 

PREDČASNO GLASOVANJE  

 Volivci, ki se v nedeljo ne boste mogli udeležiti volitev, ker boste odsotni, boste lahko volili na volišču za predčasno glasovanje na sedežu občine Divača, v pritličju Občine Divača, v sredo, 14. novembra od 8. do 17. ure.

  

GLASOVANJE NA DOMU (81. člen ZLV)

Volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, kjer so vpisani v volilni imenik, lahko glasujejo pred volilnim odborom na svojem domu, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje tri dni pred dnem glasovanja.

Obrazec-zahtevek za glasovanje doma

 

GLASOVANJE PO POŠTI (75. člen ZLV, 81. člen ZVDZ)

Po pošti lahko glasujejo volivci, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, če to sporočijo občinski volilni komisiji najkasneje deset dni pred dnem glasovanja.  

Obrazec-zahtevek za glasovanje po pošti

  

 SEZNAM KANDIDATOV ZA NAKNADNE VOLITVE 2.12.2018

Občinska volilna komisija Občne Divača je dne 23.10.2018  po ugotovirvi, da je v vollilni enoti 4/1 premalo kandidatov ter da v volilnih enotah 4/7 in 5/5 ni kandidatov, razpisala naknadne volitve v svete KS Senožeče (za volilni enoti 4/1 in 4/7) ter KS Vreme (za volilno enoto 5/5), ki bodo 2.decembra 2018.

Do roka za oddajo kandidatur je prejela 4 kandidature za volilno enoto 4/1 in 1 kandidaturo za volilno enoto 5/5. Ker v volilni enoti 4/7 - Otošče tudi za naknadne volitve ni bilo kandidatov, se volitev v tej enoti ne bo izvedlo in tako bo vas Otošče v mandatu 2018-2022 ostala brez svojega predstavnika v Krajevni skupnosti Senožeče.

Obvestilo

Razglas - seznam kandidatov na naknadnih volitvah

 

RAZPIS NAKNADNIH VOLITEV V SVETE KS SENOŽEČE IN KS VREME 2018

Občinska volilna komisija Občne Divača je dne 23.10.2018  po ugotovirvi, da je v vollilni enoti 4/1 premalo kandidatov ter da v volilnih enotah 4/7 in 5/5 ni kandidatov, razpisala naknadne volitve v svete KS Senožeče (za volilni enoti 4/1 in 4/7) ter KS Vreme (za volilno enoto 5/5), ki bodo 2.decembra 2018.

Razpis naknadnih volitev je objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 55/18   in na  internetni strani občine Divača.

Za dan razpisa volitev, od katerega pričnejo teči roki za volilna opravila se šteje 29.10.2018.

Rok za oddajo kandidatur je 16.11.2018 do 12.00 ure.

Obrazci za kandidiranje:

 

 

 SEZNAMI KANDIDATOV

 V občini Divača bomo v letu 2018 župana volili med 3 kandidati, člane občinskega sveta Občine Divača (11) pa bomo volili med 31 kandidati v 4 volilnih enotah. Člane svetov krajevnih skupnosti bomo volili v 6 krajevnih skupnostih v skupaj 23-ih volilnih enotah, izbirali pa bomo med 33 kandidati. V večini krajevnih skupnosti kandidira prav tolikšno število kandidatov, kolikor članov se voli. V eni volilni enoti je premalo kandidatov, v dveh volilnih enotah pa ni kandidatov.

Za te volilne enote, kjer ni oz. je premalo kandidatov,  je Občinska volilna komisija že razpisala naknadne volitve, ki se bodo izvedle v nedeljo 2.12.2018

 

Razglas - seznam kandidatov za župana Občine Divača

Razglas - seznam kandidatov za občinski svet Občine Divača - volilna enota 1

Razglas - seznam kandidatov za občinski svet Občine Divača - volilna enota 2

Razglas - seznam kandidatov za občinski svet Občine Divača - volilna enota 3

Razglas - seznam kandidatov za občinski svet Občine Divača - volilna enota 4

Razglas - seznam kandidatov za svete krajevnih skupnosti v  Občini Divača 

 

Seznam kandidatov za župana in člane občinskega sveta Občine Divača

Seznam kandidatov za člane svetov krajevnih skupnosti v Občini Divača

 

OBRAZCI  ZA  KANDIDIRANJE

1. ŽUPAN

 Politične stranke bodo morale v skladu s pravili stranke določiti kandidate. Kandidate pa lahko na lokalnih volitvah določio tudi skupina volivcev s podpisovanjem. Vsaka skupina volivcev lahko predlaga enega kandidata za župana. Kandidata za župana mora podpreti najmanj 37 volivcev (2% od volivcev, ki so glasovali v prvem krogu zadnjih rednih volitev za župana).

 

2. OBČINSKI SVET

Politične stranke bodo morale v skladu s pravili stranke določiti kandidate za občinski svet.

 Kandidate pa lahko na lokalnih volitvah določijo tudi skupina volivcev s podpisovanjem. Vsaka skupina volivcev lahko v posamezni volilni enoti določi največ toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti. Kandidate bo v volilni enoti moralo podpreti najmanj 30 volivcev s stalnim prebivališčem v volilni enoti (1 % od števila volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30).

Politična stranka ali skupina volivcev, ki v volilni enoti določi več kot enega kandidata za člana občinskega sveta ali člana sveta krajevne skupnosti, mora določiti kandidature tako, da pripada vsakemu od spolov (moški, ženska) najmanj 40 odstotkov kandidatur. V volilnih enotah, kjer se volijo trije kandidati bo moral biti najmanj eden drugega spola, kjer se volita dva pa različnega spola. 

  • Obrazec LV-2 - Podpora kandidaturi za člana občinskega sveta

  • Obrazec LV-6  (Word oblika  LV-6) - Kandidatura za člana občinskega sveta (s podporo volivcev in s podporo politične stranke) - ena volilna enota

  • Obrazec LV-6  (Word oblika  LV-6) - Kandidatura za člana občinskega sveta (s podporo volivcev in s podporo politične stranke) - več volilnih enot

 

 3. SVETI KRAJEVNIH SKUPNOSTI

 Kandidate za člana sveta KS prav tako lahko predlagajo politične stranke, ki kandidate določijo skladno s pravili stranke, ali pa s podporo skupine volivcev  in to je vsaj 10 volivcev, ki imajo stalno prebivališče v volilni enoti. 

 

OBVESTILO UPRAVNE ENOTE V ZVEZI S POTRJEVANJEM OBRAZCEV LV-1 IN LV-2 - PODPORA VOLIVCEV

Obveščamo Vas, da je bil v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 48/201 z dne 13. 07. 2018, objavljen razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov. 

Na upravni enoti Sežana evidentiramo podpore kandidaturi za župane in kandidatom za člane občinskih svetov od: 3.9.2018 do 18.10.2018.

Na sedežu Upravne enote Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana,

Na Krajevnih uradih Divača, Hrpelje Kozina in Komen ob času uradnih ur,

ter dodatni termini na Krajevnih uradih: 

  • KU Divača dne 27.9.2018 od 7.30 do 10.30;
  • KU Hrpelje Kozina dne 27.9.2018 od 11 do 14 ure,
  • KU Komen 04.10.2018 od 7.30 do 10.30 ure.

 

Volivec da svojo podporo na predpisanem obrazcu pred pristojno uradno osebo upravne enote, ne glede na kraj stalnega prebivališča.          

Volivci, ki zaradi bolezni ali invalidnosti ne morejo osebno na upravno enoto, lahko najkasneje petnajst dni pred potekom roka za predložitev list kandidatov, vložijo zahtevo za izdajo obrazca in obisk uradne osebe na domu. Zahtevo lahko sporočijo po telefonu (05 73 12 741, ali 05 73 12 742) ali po pošti (tudi elektronsko).

 Volivci v bolnišnicah, domovih za starejše, zavodih za invalidne osebe in podobnih zavodih ter osebe na prestajanju zaporne kazni podporo izrazijo pri pooblaščeni osebi organa oziroma zavoda.  

 Podporo kandidatom za župane in člane občinskega sveta lahko dajo tudi volivci, ki se med potekom roka za zbiranje podpor začasno nahajajo v tujini, če svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije v tujini ali oseba, ki jo za potrjevanje identitete določi Ministrstvo za zunanje zadeve.

Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu, ki jih dobi na sedežu Upravne enote ali pa na krajevnem uradu, ali pa na spletni strani Državne volilne komisije http://www.dvk-rs.si/index.php/si/strani/obrazci-za-podporo-volivcev-lokalne-volitve-2018

 Potrjen obrazec volivec vrne kandidatu ali predlagatelju kandidature ali listi kandidatov za župane in člane občinskih svetov. 

 

 VOLILNI  ODBORI - IMENOVANJE 

 Glasovanje na voliščih vodijo volilni odbori, ki jih imenuje občinska volilna komisija.

Glede imenovanja volilnih odborov je pomembno, da predsednik, član volilnega odbora in njun namestnik ne more biti zakonec, oče, mati, otrok, sestra ali brat, posvojitelj ali posvojenec kandidata v volilni enoti, v kateri je ta odbor imenovan, niti ne sme živeti s kandidatom v zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni skupnosti.  

Vsak kandidat za člana volilnega odbora mora podati soglasje k imenovanju v volilni odbor ter izjavo, da bo najpozneje v treh dneh po javni objavi  »Kandidatur« obvestil pristojno občinsko volilno komisijo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom. Člana volilnega odbora, ki občinske volilne komisije v tem roku ne bo obvestil o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom ali ki je podal lažno izjavo o sorodstvenem ali drugem razmerju s kandidatom, se kaznuje z globo 600 €. Naloge prekrškovnega organa opravlja Inšpektorat za notranje zadeve.

Predloge za člane volilnih odborov lahko podajo politične stranke, druge organizacije občanov v občini ter občani dajo svoje predloge za imenovanje predsednika in članov volilnih odborovter njihovih namestnikov v desetih dneh po razpisu volitev oz. do 13.9.2018.  

 

KANDIDIRANJE

 Župan:

Kandidata za župana občine določijo politične stranke in volivci v volilni enoti.

Politična stranka določi kandidata po postopku določenem z njenimi pravili. Pri določanju kandidata smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Kandidata določi stranka s tajnim glasovanjem.

 Kadar določa kandidata za župana skupina volivcev, je potrebno število podpisov najmanj 2% od števila volivcev v občini, ki so glasovali v prvem krogu na zadnjih rednih volitvah za župana, vendar ne manj kot 15 in ne več kot 2500. (106.člen ZLV)

 Poročilo o izidu volitev župana Občine Divača - prvi krog 2014

Sklep občinske volilne komisije o določitvi podpore  

 

 Člani občinskega sveta:

Kandidate za člane občinskega sveta, ki se volijo po večinskem načelu, določijo politične stranke v občini in volivci v volilni enoti.

Vsaka politična stranka v občini lahko določi kandidate za člane občinskega sveta v vsaki volilni enoti. V posamezni volilni enoti lahko določi največ toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti. Politična stranka določi kandidate po postopku določenem z njenimi pravili. Pri določanju kandidatov smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Kandidate določijo s tajnim glasovanjem.

Kandidate za člane občinskega sveta v posamezni volilni enoti lahko določi s podpisovanjem skupina volivcev, ki imajo v volilni enoti stalno prebivališče, če so volivci državljani druge države članice EU, ki nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa začasno prebivališče. Potrebno število podpisov je najmanj 1 % od števila volivcev v volilni enoti na dan razpisa volitev, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000.  (54.člen ZLV).

Vsaka skupina volivcev iz prejšnjega člena lahko v posamezni volilni enoti določi največ toliko kandidatov, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti.

Število volivcev po volilnih enotah v Občini Divača na dan razpisa volitev in potrebna podpora:

VOLILNA ENOTA ŠTEVILO VOLIVCEV POTREBNA PODPORA 
1 (DIVAČA)            1029                  30 
2 (DIVAČA)              799                  30 
3 (VREME - BRKINI)              765                  30
4 (SENOŽEČE)              869                  30 

 

 Člani svetov krajevnih skupnosti:

Kandidate za člane svetov krajevnih skupnosti določijo politične stranke v občini in volivci v volilni enoti.

 Politična stranka določi kandidate za člane sveta krajevne skupnosti po postopku, določenem z njenimi pravili. Pri določanju kandidatov smejo sodelovati samo člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v krajevni skupnosti za katero se določajo kandidati. Kandidate določijo s tajnim glasovanjem.

 Kandidate za člane sveta krajevne skupnosti lahko določi s podpisovanjem skupina najmanj desetih volivcev. Podpisi se dajejo na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, rojstni datum in naslov stalnega prebivališča, če so podpisniki državljani druge države članice EU, pa naslov začasnega prebivališča, če nimajo prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji. Podatke v seznamu podpisnikov overi občinska volilna komisija.

 

PREDSTAVNIKI KANDIDATOV IN LIST KANDIDATOV (46.-47. člen ZLV)

Predstavniki kandidatov so lahko navzoči pri delu občinske volilne komisije. Predsednika volilnega organa lahko opozorijo na nepravilnosti.

Predstavnika kandidata oziroma kandidatov določi predlagatelj kandidata oziroma kandidatov ob predložitvi kandidature občinski volilni komisiji.

Predstavnik kandidata oziroma kandidatov ne sme biti kandidat.

 

ZAUPNIKI KANDIDATOV IN LIST KANDIDATOV (46.-47. člen ZLV)

Zaupniki kandidatov so lahko navzoči pri delu volilnih odborov. Predsednika volilnega odbora lahko opozorijo na nepravilnosti.

Imena zaupnika kandidata oziroma kandidatov sporoči predstavnik kandidata oziroma kandidatov občinski volilni komisiji najkasneje pet dni pred dnem glasovanja.

Zaupnik kandidata oziroma kandidatov ne sme biti kandidat ter je lahko samo oseba, ki je vpisana v evidenco volilne pravice in ima volilno pravico v občini.

 

 VOLILNA KAMPANJA

Volilno kampanjo za lokalne volitve ureja Zakon o volilni in referendumski kampanji (Uradni list RS, št. 41/07103/07 – ZPolS-D, 11/1128/11 – odl. US in 98/13, v nadaljevanju ZVRK). Za volilno kampanjo se štejejo vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivk in volivcev, zlasti pa propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in propaganda z uporabo telekomunikacijskih storitev, plakatiranje in javni shodi (predvolilni shodi) z volilno kampanjo. Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred dnem glasovanja, končati se mora najkasneje 24 ur pred dnem glasovanja. Volilno kampanjo lahko organizira sam kandidat ali kandidatka, predstavnik predlagatelja kandidatov ali list kandidatov, politična stranka ali druga pravna ali fizična oseba. Organizator volilne kampanje je odgovoren za zakonitost volilne kampanje.

 Volilna kampanja v medijih

Občina Divača je izdajatelj občinskega glasila Glasnik, ki izhaja 4-krat letno. V skladu s 6. členom ZVRK bo občina najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja na volitvah (najkasneje 4. 10. 2018) določila in objavila pravila (obseg, pogoje in način) za izrabo časopisnega prostora za predstavitev kandidatov, političnih strank in njihovih programov. Posebna izdaja občinskega glasila Glasnik bo izšla najpozneje 15 dni pred dnem glasovanja (najkasneje 3. 11. 2018).

Pravila za prostor v posebni izdaji glasila

 

 Plakatiranje

Občina Divača bo v skladu z 8. členom ZVRK najkasneje 60 dni pred dnem glasovanja (najkasneje 19. 9. 2018) javno objavila pogoje za pridobitev plakatnih mest. Občina bo zagotavljala brezplačna plakatna mesta na treh panojih, nameščenih v Divači, Famljah in Senožečah. Organizatorji bodo lahko nameščali plakate na določena (izžrebana) plakatna mesta na brezplačnih panojih ter nameščali montažne A-panoje na posameznih mestih na območju občine.

Pogoji za plakatiranje - razpis

Obvestilo o izžrebanih plakatnih mestih

Razpored plakatnih mest po razdelitvi prostih mest 5.11.2018

 

 Financiranje volilne kampanje

Organizator volilne kampanje mora najkasneje 45 dni pred dnem glasovanja (najkasneje 4. 10. 2018) oziroma preden opravi prvo finančno transakcijo namenjeno volilni kampanji, odpreti transakcijski račun z oznako »za volilno kampanjo«. Transakcijski račun mora organizator volilne kampanje zapreti najkasneje v štirih mesecih po dnevu glasovanja (najkasneje 18. 3. 2019).

Kandidati za člane predstavniških in individualno voljenih organov lokalnih skupnosti so hkrati z vložitvijo kandidatur dolžni sporočiti občinski volilni komisiji podatke o organizatorju volilne kampanje. (2. odstavek 17. člena ZVRK), občinska volilna komisija podatke o organizatorju volilne kampanje posreduje računskemu sodišču.

Organizator volilne kampanje mora v 15 dneh po zaprtju transakcijskega računa predložiti predstavniškemu organu lokalne skupnosti (občinskemu svetu) in računskemu sodišču poročilo o vseh zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo.

Pravilnik o vsebini in obrazcih poročil o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno in referendumsko kampanjo 

Priloga 1: Poročilo o kampanji

Priloga 2: Seznam prispevkov fizičnih oseb

Priloga 3: Seznam izdatkov

Priloga 4: Seznam posojil

Priloga 5: Seznam prispevkov, zbranih v nasprotju z zakonom o volilni in referendumski kampanji

Priloga 6: Seznam nakazil v humanitarne namene

Priloga 7: Seznam prispevkov pravnih oseb za referendumsko kampanjo

 

Občinski svet Občine Divača je že s sklepom št. 032-0008/2018-06 na 24. redni seji dne 19.6.2018 določil višino delne povrnitve stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018 v Občini Divača.

 Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2018.pdf

 

RAZPIS REDNIH LOKALNIH VOLITEV 2018

 

Predsednik Državnega zbora mag. Matej Tonin je  dne 13.7.2018 razpisal redne volitve v občinske svete in volitve županov. Razpis volitev je objavljen v Uradnem listu RS 48/18.  

Morebitni drugi krog volitev razpiše Državna volilna komisija in se opravi 14 dni po prvem krogu volitev  (to bo v nedeljo, 2. 12. 2018).

Za dan razpisa volitev, od katerega pričnejo teči roki za volilna opravila se šteje 3. 9. 2018.

  

Županja Občine Divača Alenka Štrucl Dovgan je dne 23.7.2018 razpisala redne volitve v svete Krajevnih skupnosti v Občini Divača. Razpis volitev je objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin št.   38/18  in na internetni strani Občine Divača.  

Za dan razpisa volitev, od katerega pričnejo teči roki za volilna opravila se šteje 3. 9. 2018.

   

OBČINSKA VOLILNA KOMISIJA OBČINE DIVAČA

Kolodvorska ulica 3a, 6215  Divača, Slovenija 

Lokalne volitve 2018  - redne volitve župana, redne volitve v občinski svet in redne volitve v svete KS  v Občini Divača vodi Občinska volilna komisija. Občinsko volilno komisijo je imenoval občinski svet Občine Divača na 23. redni seji dne 30.5.2018. Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani, ter njihovi namestniki.  

Občinsko volilno komisijo sestavljajo:

predsednik:  Bogomir  Horvat, Kačiče
       namestnica predsednika: Jasna Vitez, Kazlje, 

član: Elvis Sošić, Divača, 
      namestnica člana: Karolina Kljun, Divača, 

članica: Tatjana Cerkvenik, Dolnje Vreme, 
     namestnica članice: Nava Vardjan, Barka, 

članica: Vesna Pavlovčič, Senožeče,
     namestnik članice: Aleš Tominc, Senožeče.  

 

tajnik:  Iztok FELICJAN, tel: 05-731 09 30
     namestica tajnika:  Suzana ŠKRLJ, tel: 05-731 09 30    

 

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije

Sklep o imenovanju tajnika in namestnice tajnika