Lokalne volitve 2010

Predsednik Državnega zbora je razpisal lokalne volitve, ki bodo 10. oktobra 2010. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 9. avgust 2010.

Župan Občine Divača je razpisal redne volitve v svete krajevnih skupnosti na območju občine Divača, ki bodo izvedene na isti dan, 10. oktobra 2010. Tudi za redne volitve v svete krajevnih skupnosti se za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, šteje ponedeljek, 9. avgust 2010.

Akt o razpisu rednih volitev v OS in rednih volitev županov
Akt o razpisu volitev v KS
Sklep o določitvi volišč
Ugotovitveni sklep - podpora volilcev
Pravila za prostor v občinskem glasilu občine Divača Glasnik
Razpis in pogoji za dodelitev brezplačnih plakatnih mest
Razpis naknadnih volitev članov svetov KS v Občini Divača

Razpored brezplačnih plakatnih mest:
- zapisnik o žrebanju
- razpored brezplačnih plakatnih mest

Občinska volilna komisija:

Za izvedbo lokalnih volitev je občinski svet Občine Divača imenoval občinsko volilno komisijo. Sestavljajo jo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki.

Sestava občinska volilne komisije:
Predsednica:  ANITA HITI, Divača
Namestnica predsednice:  ANJA MARJANOVIČ, Komen
Tajnik:  IZTOK FELICJAN, Divača
Namestnik tajnika: SUZANA ŠKRLJ, Divača
Člani: TATJANA CERKVENIK - Divača, NINA GAŠPERŠIČ - Divača, ANDREJ ŠKAPIN ml. - Divača
Namestniki članov:  JOŽE TOMINC - Divača, MOJCA MATJAŽIČ - Divača, GREGOR KOCJAN - Divača

Sklep o imenovanju OVK
Sklep o razrešitvi namestnika predsednika OVK
Sklep o imenovanju namestnice predsednice OVK
Sklep o imenovanju tajnika in namestnika tajnika

Rokovnik

POVEZAVE:
Državna volilna komisija
Državna volilna komisija - rokovnik
SVLR – Lokalne volitve 2010