OBČINSKA ZAKONODAJA

Statut Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99, 77/06 in 115/07)

Odlok o krajevnih skupnostih (Uradne objave PN, št. 9/96, Uradni list RS, št. 77/06, 47/10)

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov občinskega sveta in za volitve župana v Občini Divača (Uradni list RS, št. 64/98, 45/05)

Odlok o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Divača(Uradni list RS, št. 47/2010)

Akt o razpisu volitev v svete KS na območju Občine Divača (Uradni list RS, št. 62/10)

Pogoji za plakatna mesta