OBRAZCI

Seznam obrazcev – Lokalne volitve 2010

Številka / Ime obrazca s povezavo

LV - 1 Podpora volivcev kandidaturi za župana občine
LV - 2 Podpora volivcev kandidaturi za člana občinskega sveta oziroma listi kandidatov za volitve članov občinskega sveta
LV - 4 Kandidatura za župana občine – s podporo volivcev
LV – 4P Kandidatura za župana občine – predlog političnih strank
LV – 5 Soglasje kandidata za župana
LV – 6 Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo za župana
LV – 7 Lista kandidatov za volitve članov Občinskega sveta(kandidatura) - s podporo volivcev (neodvisne liste)
LV – 7P Lista kandidatov za volitve članov Občinskega sveta (kandidatura) - predlog političnih strank
LV – 8 Soglasje kandidata za člana občinskega sveta

LV - 11 Seznam udeležencev v delu organa, ki je določil:
A) listo kandidatov za člane občinskega sveta;
B) kandidaturo(e) za člana(e) občinskega sveta;
C) kandidaturo za župana

LV - 12 Zapisnik o delu organa politične stranke, ki je določil listo kandidatov za volitve članov občinskega sveta

LV - KS1 Soglasje kandidata za člana sveta krajevne skupnosti
LV – KS2 Kandidatura za člane sveta krajevne skupnosti – s podporo volivcev
LV – KS2P Kandidatura za člane sveta krajevne skupnosti – predlog političnih strank
LV – KS3 Seznam oseb, ki so določile kandidate za volitve v svete krajevnih skupnosti s podpisovanjem

Obrazci za naknadne volitve:
LV - KS3 Seznam oseb, ki so določile kandidate za volitve v svete krajevnih skupnosti s podpisovanjem
LV - KS1 Soglasje kandidata za člana sveta krajevne skupnosti
LV - KS2 Kandidatura za člane sveta krajevne skupnosti – s podporo volivcev
LV - KS2P Kandidatura za člane sveta krajevne skupnosti – predlog političnih strank


Predlog kandidata za VO
Izjava kandidata za VO
Zahtevek - glasovanje na domu
Zahtevek - glasovanje invalidi
Zahtevek - glasovanje na domu 2. krog