Poziv društvom s sedežem na območju Občine Divača, da posredujejo podatke

datum: 04.03.2006

kategorija: Sporočila za javnost

Poziv društvom s sedežem na območju Občine Divača, da posredujejo manjkajoče podatke do vključno 16. marca

Pozivam društva, ki imajo sedež na območju občine Divača in še niso posredovali osnovnih podatkov, da to storijo do vključno 16. marca 2006. Podatke bomo vnesli na spletni portal www.divaca.si ter s tem oblikovali enotno podatkovno bazo.Posredovani podatki naj bodo:

Naziv društva:

Naslov:

Matična številka:

Davčna številka:

Transakcijski račun:

Tel. št.:

E-pošta (če obstaja):

Internetni naslov (če obstaja):

Predsednik:

Tajnik:

Blagajnik:
Direktorica Razvojnega centra Divača:
Andrejka Cerkvenik, univ. dipl. soc., l.r.