Poročilo o izidu volitev župana Občine Divača na volitvah dne 10. novembra 2002

datum: 29.11.2002

kategorija: Akti

Poročilo o izidu volitev župana Občine Divača na volitvah dne 10. novembra 2002

Uradni list Republike Slovenije, št. 103/2002

Na podlagi 90. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98 in 51/02) daje Občinska volilna komisija občine Divača
P O R O Č I L O
o izidu volitev župana Občine Divača na volitvah dne 10. novembra 2002
Občinska volilna komisija občine Divača je na seji dne 13. novembra 2002 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitev župana Občine Divača.
I
Volilna udeležba
Število volilnih upravičencev v Občini Divača: 3129.
Glasovalo: 2360.
Procent udeležbe: 75,42%.
II
Posamezni kandidati so skupno v Občini Divača dobili naslednje število glasov:

----------------------------------------------------------------
Zap. št. Ime in priimek kandidata Število glasov % glasov
----------------------------------------------------------------
1. Rajko Vojtkovszky 1404 61,90
2. Aleš Franetič 519 22,88
3. Bojan Boštjančič 345 15,21
----------------------------------------------------------------

III
Na podlagi prvega odstavka 107. člena zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 61/95, 70/95, 20/98 in 51/02) je bil za župana Občine Divača z večino glasov na volitvah 10. novembra 2002 izvoljen Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med., roj. 28. 2. 1947, Ulica Istrskega odreda 19, 6215 Divača.

Divača, dne 13. novembra 2002.
Občinska volilna komisija občine Divača
Predsednik
Denis Zobarič, univ. dipl. jur. l. r.

Člani:
Tanja Cerkvenik l. r.
namestnica predsednice
Pavel Škamperle l. r.
član
Florijan Korenč l. r.
član
Tatjana Cerkvenik l. r.
članica
Saška Dujmič l. r.
namestnica člana
Premrl Adrijan l. r.
namestnik člana
Suzana Škrlj l. r.
namestnica člana