LOKALNE VOLITVE 2006 - obrazložitev in obrazci

datum: 15.09.2006

kategorija: Sporočila za javnost

Spoštovani volivke in volivci,
po štirih letih so spet pred nami lokalne volitve. Kot je večini znano bodo splošne redne volitve župana, volitve v občinski svet in volitve v svete krajevnih skupnosti potekale 22. oktobra 2006. Trenutno poteka postopek kandidiranja, ki obsega vlaganje in potrjevanje kandidatur. Rok za oddajo vseh kandidatur za lokalne volitve je 27. september do 19.00 ure.

Na tej strani so objavljeni vsi potrebni obrazci za kandidiranje za volitve župana, volitve v občinski svet in volitve v svete krajevnih skupnosti, obrazce dobite tudi na prej navedeni strani državne volilne komisije. V primeru nejasnosti se lahko obrnete na občinsko volilno komisijo, in sicer na predsednika Denisa Zobariča ali tajnika Iztoka Felicjana. Tajnik občinske volilne komisije:
Iztok FelicjanO B R A Z C I:Kliknite na želeni pripeti dokument:
dolocitev_volisc_sklep_ovk.pdf

kandidatura_ks_lv_ks2.pdf

kandidatura_politicno_ks_lv_ks2.pdf

kandidatura_zupan_politicno_lv4.pdf

kandidatura_zupan_samostojno_lv4.pdf

kandidatura_neodvisna_os_lv7.pdf

kandidatura_politicna_os_lv7.pdf

obrazlozitev_sklepa_volisca_ks.pdf

obrazlozitev_sklepa_volisca_obcina.pdf

podpora_kandidatom_os_in_zupan_lv_1_lv_2_lv_3.pdf

podpora_volivcev_ks_lv_ks3.pdf

seznam_udelezencev_lv11.pdf

soglasje_kandidata_ks_lv_ks1.pdf

soglasje_kandidata_os_lv8.pdf

zapisnik_o_delu_organa_lv6.pdf

zapisnik_o_delu_organa_lv12.pdf

soglasje_kandidata_zupan_lv5.pdf