Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Vreme o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Vreme, dne 23. 11. 1997

datum: 11.12.1997

kategorija: Akti

Poročilo Volilne komisije krajevne skupnosti Vreme o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Vreme, dne 23. 11. 1997

Uradni list Republike Slovenije, št. 77/1997

P O R O Č I L O
Volilne komisije krajevne skupnosti Vreme o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju Krajevne skupnosti Vreme, dne 23. 11. 1997
1. V volilni imenik je bilo vpisanih 570 volilnih upravičencev,
2. Na referendumu je glasovalo 421 volilcev ali 73,8%,
3. ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 271 ali 64,3%,
4. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 126 ali 30% volilcev,
5. Neveljavnih je bilo 24 glasovnic ali 5,7%.
Na podlagi izida glasovanja volilna komisija ugotavlja, da je bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju KS Vreme, ker se je zanj izreklo 64,3% volilcev, ki so glasovali.

Vremski Britof, dne 24. novembra 1997.
Predsednik
Volilne komisije
krajevne skupnosti Vreme
Peter Volk l. r.