Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača

datum: 25.02.2000

kategorija: Akti

Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača

Uradni list Republike Slovenije, št. 17/2000

Na podlagi 65. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98) in 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99), je Občinski svet občine Divača na 12. redni seji dne 10. 2. 2000 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača
1. člen
V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne Divača (Uradni list RS, št. 61/96) se spremeni in dopolni 3. člen tako, da se glasi:
Zavod je ustanovljen za opravljanje osnovnošolskega izobraževanja za šolski okoliš, ki obsega naselja: Barka, Betanja, Brežec pri Divači, Dane pri Divači, Divača, Dolnje Ležeče, Dolenja vas, Dolnje Vreme, Famlje, Gabrče, Gorenje pri Divači, Goriče pri Famljah, Gornje Ležeče, Gornje Vreme, Gradišče pri Divači, Kačiče-Pared, Kozjane, Laže, Matavun, Misliče, Naklo, Ostrovica, Podgrad pri Vremah, Potoče, Senožeče, Škocjan, Škoflje, Vareje, Vatovlje, Vremski Britof in Zavrhek.
2. člen
Ta sprememba in dopolnitev odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.

Št. 12/01
Divača, dne 10. februarja 2000.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.