Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Divača

datum: 27.11.2003

kategorija: Akti

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Divača

Uradni list Republike Slovenije, št. 116/2003

Na podlagi 16. člena statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99), je Občinski svet občine Divača na 9. redni seji dne 6. 11. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah v Občini Divača
1. člen
V odloku o komunalnih taksah Občine Divača (Uradni list RS, št. 37/97 in 66/03) se v 6. členu doda drugi odstavek, in sicer:
Taksnim zavezancem, ki v roku 15 dni ne prijavijo taksnih obveznosti, se odmeri nadomestilo glede na podatke, ki jih pridobi občinska uprava.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi.
Št. 09/06
Divača, dne 6. novembra 2003.
Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.