Odlok o dopolnitvi Odloka o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača

datum: 29.07.2005

kategorija: Akti

Odlok o dopolnitvi Odloka o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača

UL Republike Slovenije, Št. 72/2005

Na podlagi 16. in 59. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Divača na 24. redni seji dne 16. 6. 2005 sprejelO D L O Ko dopolnitvi Odloka o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača1. členV Odloku o pristojnostih in nalogah KS v Občini Divača (Uradni list RS, št. 66/00) se v drugem členu pod zaporedno številko 3. KS VREME na koncu 5. točke doda besedilo:"stavba in zemljišče na parcelni številki 20/1.S v Škofljah."2. členTa odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.Št. 24/12Divača, dne 16. junija 2005.ŽupanObčine DivačaRajko Vojtkovszky, dr. vet. med. l. r.