Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev PUP

datum: 20.02.2009

kategorija: Sporočila za javnost

Sklep o začetku postopka priprave sprememb in dopolnitev PUP