Javna razgrnitev - stališča občine

datum: 30.03.2009

kategorija: Sporočila za javnost

Javna razgrnitev - stališča občine

STALIŠČE OBČINE DO PRIPOMB IN PREDLOGOV JAVNOSTI PODANIH V SKLOPU JAVNE RAGRNITVE IN JAVNE OBRAVNAVE

obrazlozitev_o_upostevanju_pripomb_javna_obravnava.doc