Kanalizacija Divača 1. faza

datum: 17.09.2007

kategorija: Projekti

Kanalizacija Divača 1. faza

logo esrr
Operacijo »Kanalizacija Divača 1. faza«, ki jo izvaja Občina Divača, delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, 4. razvojne prioritete »Razvoj Regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«.

Z izvedbo navedene operacijo je Občina Divača uredila ustrezno odvajanja odpadnih (fekalnih) komunalnih voda – sekundarnega omrežja v severnem delu naselja Divača. Postavilo se je omrežje kanalizacije v dolžini 5.566 m, na katerega se bo priključilo cca. 460 prebivalcev.

Stroški celotne investicije so znašali 1.306.030,32 EUR z vključenim DDV-jem. Od upravičenih stroškov investicije, ki zajemajo vrednost izvršenih gradbenih del, nadzora in obveščanja ter informiranja javnosti brez vključenega davka na dodano vrednost , v višini 1.005.989,81 EUR, je Evropska unija preko Evropskega sklada za regionalni razvoj prispevala sredstva v višini 855.091,30 EUR t.j. v višini 85%. Ostala sredstva za financiranje - 15% deleža upravičenih stroškov in ostale neupravičene stroške kot so davek na dodano vrednost, projektna in investicijska dokumentacija, itd., pa je zagotovila občina Divača.

Operacija se je začela izvajati 18.07.2007 in se je končala 30.09.2009. Po končanih delih v mesecu maju, opravljenem tehničnem pregledu in pridobitvi uporabnega dovoljenja v mesecu septembru 2009, se je odprla možnost priklopa občanov na novozgrajeno kanalizacijo v severnem delu naselja Divača.

Za vse informacije o izvajanju operacije se lahko obrnete na Direktorja občinske uprave Občine Divača Felicjan Iztoka.

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko