OBNOVA IN POGODBENO ZAGOTAVLJANJE PRIHRANKOV ENERGIJE ZA SISTEM JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI DIVAČA

datum: 31.05.2010

kategorija: Sporočila za javnost

Danes je Občina Divača podpisala pogodbo z izbranim izvajalcem JAVNA RAZSVETLJAVA d.d., Litijska cesta 263, 1261 Ljubljana-Dobrunje, za izvedbo del »Obnova in pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije za sistem javne razsvetljave v Občini Divača». Pogodbo sta podpisala Matija Potokar, župan Občine Divača in Stanko Furlan, glavni izvršni direktor podjetja Javna razsvetljava d.d..

podpis pogodbe elektro_1podpis pogodbe elektro_2

Dela po tej pogodbi obsegajo:
- obnovo oziroma preureditev javne razsvetljave (zamenjavo cestnih svetilk oz. sijalk, uskladitev sistema skladno s standardi in priporočili, izvedbo regulacije, rekonstrukcijo prižigališč, rekonstrukcijo in obnovo napajalnih vodov skladno z veljavno zakonodajo in s ciljem znižanja stroškov obratovanja) z namenom, da se doseže ustrezna osvetljenost,
- izvedbo drugih ukrepov za potrebe obnove in pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije za sistem javne razsvetljave v občini Divači v višini najmanj 26% referenčne porabe iz leta 2008,
- izdelava katastra javne razsvetljave po izvedbi rekonstrukcije javne razsvetljave in
- izvajanje božično-novoletne okrasitve v Občini Divača.

Na podlagi Zakona o javnem naročanju je Občina Divača izvedla javni razpis za oddajo javnega naročila za navedena dela, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 31.08.2009. Na podlagi postopka s pogajanji po predhodni objavi je bil dne 19.03.2010 kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec JAVNA RAZSVETLJAVA d.d., Litijska cesta 263, 1261 Ljubljana-Dobrunje.

Občina Divača želi s podpisom te pogodbe zagotoviti sodobno infrastrukturo javne razsvetljave v Občini Divača v skladu z veljavno zakonodajo in standardi ter pri tem ustvariti prihranek na obstoječo porabo iz leta 2008 v višini najmanj 26% v vsakokratnem obračunskem obdobju enega leta za naslednjih 20 let, kolikor je fiksna doba trajanja pogodbe.