Sklep o začetku postopka priprave OPPN za - "medicinski center Divača" - v Divači

datum: 29.06.2010

kategorija: Sporočila za javnost

Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za - medicinski center Divača - v Divači

Občina Divača vso zainteresirano javnost obvešča, da je bil v Uradnem listu RS, št. 51/2010 objavljen Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za "medicinski center Divača" v Divači.

Sklep o začetku postopka priprave OPPN