Uspešna prijava projekta - Za čisto in zdravo naravo - v okviru pristopa Leader

datum: 31.08.2010

kategorija: Sporočila za javnost

Uspešna prijava projekta »Za čisto in zdravo naravo« v okviru pristopa Leader
Skupni projekt Občine Divača in TKŠD Mejame iz Dan

Uspešno izvedenima projektoma »Podoba občine Divača skozi različne materiale« in »Ureditev poti vodnih zakladov« (Famlje-Dane) v lanskem letu se je na pobudo društva Mejame v okviru pristopa Leader letos pridružila uspešna prijava še tretjega projekta z naslovom Za čisto in zdravo naravo.

Strmo naraščanje količin odpadkov postaja čedalje bolj pereč lokalni in globalni problem. Če k temu dodamo še neodgovorno in celo malomarno ravnanje z njimi, je problem še bistveno večji. Vsako neodgovorno odlaganje odpadkov v naravi in onesnaževanje vodnih virov se dolgoročno obrestuje z nižanjem kakovosti našega življenja in ustvarja negativne posledice za prihodnje generacije. Posebej pereč problem so divja odlagališča v naravnem okolju, ki kljub urejeni komunalni infrastrukturi še vedno naraščajo, kršilci pa ostajajo največkrat nekaznovani.

Onesnaževanje lokalnega okolja največkrat posledica malomarnosti, družbene neodgovornosti, pomanjkanja čuta do bogastva neokrnjene narave, pa tudi nevednosti, neozaveščenosti in pomanjkanja znanja posameznikov. Vse to so bila izhodišča za prijavo projektnega predloga z naslovom Za čisto in zdravo naravo na javni razpis LAS Krasa in Brkinov 2009 v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (pristop Leader).

Projekt je eni strani zasnovan operativno (spomladanska izvedba čistilne akcije na območju delovanja društva Mejame, ureditev ekoloških otokov v Kačičah, Paredu in Danah), na drugi pa izobraževalno in osveščevalno (izvedba dvodnevne delavnice z okoljevarstveno vsebino za občane občine Divača v Danah, izdelava zloženk s koristnimi okoljevarstvenimi nasveti za vsa gospodinjstva).

Občina Divača in društvo Mejame želita s projektom pripomoči k čistejšemu in bolj zdravemu okolju ter na ta način pripraviti odskočno desko za nov način sobivanja in sožitja ljudi z naravo, s tem pa postati zgled vsem ostalim v lokalnem okolju pa tudi širše.

Vsi občani občine Divača, ki želite z odgovornim ravnanjem ohranjati čisto in zdravo naravo, ste 7.9. in 8.9.2010 vabljeni na dvodnevno okoljevarstveno delavnico, kjer boste imeli priložnost dobiti odgovore na številna okoljska vprašanja in dileme:

• Kako ravnati z nevarnimi odpadki (ostanki škropiv, zdravil, barvil, odpadnimi olji…)?
• Kam z odpadki, ki ne sodijo v noben zabojnik za ločeno zbiranje odpadkov?
• Kako lahko doma sami izdelate kompostnik?
• kako pridelati odličen bio kompost za vrt?
• kaj čaka gospodinjstva na področju čiščenja odpadnih voda po letu 2017?
• kakšna je razlika med nepropustno greznico (septično jamo) in malo čistilno napravo (pretočno greznico)?
• Kako v praksi deluje mala (hišna) čistilna naprava?

Pomagajte ohraniti Čisto in zdravo naravo!