MAVRICA DOBROTE……

datum: 29.12.2011

kategorija: Sporočila za javnost

S skupnimi močmi smo v predprazničničnih dneh uspeli z »Mavrico dobrote za otroke brez razlik« zbrati finančna sredstva v višini 1.126, 90 €. S prodajo izdelkov in novoletnih voščilnic, ki so jih izdelali otroci, učenci, varovanci in odrasli predstavniki CUEV Strunjan-Enota v Divači, OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača s podružnicama Vreme in Senožeče, Vrtec Sežana - Enota v Divači in Senožečah, VDC Koper - Enota Divača, Društvo Vezi, Karitas, RK Sežana - Enota Divača, MDPM Sežana - Divača, TKŠD Urbanščica iz Vrem, Aktiv žena iz Divače, novo ustanovljeni taborniki Kraške jrte iz Sežane- sekcija Divača ter skavti iz Vrem.

Zahvala tudi mladim prostovoljcem MDPM, Rdečega križa, tabornikov ter skavtov za pomoč pri prodaji na stojnicah v Divači.
Zahvala trgovini Tuš, ki nam je omogočila postavitev stojnice pred trgovino, Tiskarni Mljač za izdelan logotip Mavrice dobrote ter Občini Divača za nakup materiala in potek ostalih aktivnosti.
Na sestanku Odbora za pripravo in potek dobrodelnega bazarja, ki je bil 21. 12. 2011 v prostorih Občine Divača, smo zbrana sredstva predali ravnateljici OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača, Damijani Gustinčič, ki je sredstva nakazala na šolski sklad za pomoč učencem. Sredstva bodo namenjena tistim, ki si sicer ne bi mogli privoščiti udeležbo šole v naravi.

HVALA VSEM, ki ste pomagali z nakupom izdelkov in voščilnic ter tako prispevali, da je Mavrica dobrote uspela.

Srečno in veliko zdravja v novem letu vam želi
Občina Divača in Odbor za pripravo dobrodelnega bazarja