Ugotovitvene odločbe Dolnje Ležeče, Škoflje - Famlje, Senožeče

datum: 20.01.2012

kategorija: Sporočila za javnost

Občinska uprava izdaja spodnje odločbe o ugotovitvi v zadevi pridobitve statusa grajenega javnega dobrega lokalnega pomena.