JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi osnutka DPN in okoljskega poročila

datum: 19.03.2012

kategorija: Sporočila za javnost

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor obvešča javnost o javni razgrnitvi osnutka državnega prostorskega načrta in okoljskega poročila za spremembe in dopolnitve DLN za II.tir železniške proge Divača-Koper.