Ugotovitvena odločba o ukinitvi statusa javnega dobra

datum: 30.03.2012

kategorija: Sporočila za javnost

Nepremičnini parcela št. 1035/8, k.o. Divača, neplodno v izmeri 8 m², ID znak: 2452-1035/8-0, se ukine status javnega dobra.