Odločba o ugotovitvi, da so nepremicnine grajeno javno dobro lokalnega pomena

datum: 12.10.2012

kategorija: Sporočila za javnost

Ugotovitvena odločba, da so nepremičnine parc.št. 1066/1 in 1066/2, k.o. 2462 – Podgrad grajeno javno dobro lokalnega pomena