ZAPORA OBČINSKIH CEST - OBVESTILO

datum: 23.10.2012

kategorija: Sporočila za javnost

Obvestilo o zapori občinskih cest

OBČINA DIVAČA obvešča vse udeležence v prometu in občane, da bo na delih občinskih cest:

1. JP 562020, odseku 562023 - Dolnje Ležeče – nov del vasi (od hišne številke 26 do hišne št. 29), v Dolnjih Ležečah v dolžini 130 m,

2. JP 562280, odseku 562281 - R2 445 – Dolenja vas v Dolenji vasi v dolžini 190 m

3. JP 562280, odseku 562282 - Dolenja vas 48 v Dolenji vasi v dolžini 50 m,

4. LC 062050, odseku 062051 - Senožeče – Dolenja vas - Jakovce v Dolenji vasi v dolžini 10 m,

5. JP 562270, odseku 562272 - Senadole, v Senadolah v dolžini 168 m,

6. JP 562270, odseku 562273 - Senadole - skozi vas, v Senadolah v dolžini 81 m in

7. nekategorizirani občinski cesti Senadole, v Senadolah v dolžini 100 m, ki poteka po parceli 1043, k. o. Senadole,


od torka 23.10.2012 do nedelje 30.12.2012 izvedena DELNA ZAPORA CESTE z odstopom prednosti zaradi izvajanja gradbenih del.

V času trajanja zapore ceste obvoza ne bo. Možen bo enosmerni promet z odstopom prednosti mimo zapore.

Izvajalec del Telekom Slovenije d.d. bo skladno z dovoljenjem Občine Divača na omenjenih odsekih ceste intervencijsko popravljal telekomunikacijske vode. Ker se dela izvajajo neposredno ob cesti in na cesti, je potrebno zaradi ureditve gradbišča in varnosti del in izvajalcev ter udeležencev v prometu izvesti delno zaporo dela ceste, kjer se izvajajo dela.

Vsem udeležencem v prometu, uporabnikom omenjene ceste ter občanom, ki vsak dan uporabljate ta odsek ceste se zahvaljujemo za potrpežljivost in razumevanje.


OBČINA DIVAČA
Župan Drago BožacObvestilo