Odlok o prenehanju uporabe zazidalnega načrta »PS Divača«

datum: 17.01.2006

kategorija: Akti

Odlok o prenehanju uporabe zazidalnega načrta »PS Divača«

Uradni list RS, št. 5/2006

Datum sprejema: 15.12.2005
Datum objave: 17.1.2006
Datum začetka veljavnosti: 1.2.2006

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet Občine Divača na 27. redni seji dne 15. 12. 2005 sprejel


O D L O K o prenehanju uporabe zazidalnega načrta »PS Divača«


1. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka se preneha uporabljati Odlok o zazidalnem načrtu »PS Divača« (Uradne objave, št. 10/91). Na območju, ki ga je urejal Odlok o zazidalnem načrtu »PS Divača«, se z dnem uveljavitve tega odloka uporabljajo določila Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Divača – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 45/05).

2. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. OS 27/09


Divača, dne 15. decembra 2005


Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky l.r