Sprememba Statuta Občine Divača

datum: 21.07.2006

kategorija: Akti

Sprememba Statuta Občine Divača

Uradni list RS, št. 77/2006

Datum sprejema: 29.6.2006
Datum objave: 21.7.2006
Datum začetka veljavnosti: 5.8.2006

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB1, Uradni list RS, št. 100/05, 21/06 – odl. US) ter 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet Občine Divača na 32. redni seji dne 29. 6. 2006 sprejel


S P R E M E M B O S T A T U T A Občine Divača

1. člen

V Statutu Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) se spremeni prvi odstavek 1. člena tako, da se črta naselje »Ostrovica«.

2. člen

Sprememba statuta začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. OS 32/17

Divača, dne 29. junija 2006

Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky l.r.