Poročilo o izidu volitev župana Občine Divača na volitvah dne 22. oktobra 2006

datum: 03.11.2006

kategorija: Akti

Poročilo o izidu volitev župana Občine Divača na volitvah dne 22. oktobra 2006

Uradni list RS, št. 112/2006

Datum sprejema:24.10.2006
Datum objave: 3.11.2006

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB-1 in Odločba US, Uradni list RS, št. 70/06) Občinska volilna komisija Občine Divača podaja sledeče

P O R O Č I L O o izidu volitev župana Občine Divača na volitvah dne 22. oktobra 2006


Občinska volilna komisija Divača je na seji dne 24. oktobra 2006 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitev župana Občine Divača.

I.

Volilna udeležba

Število volilnih upravičencev v Občini Divača: 3226

Glasovalo: 2053

Procent udeležbe: 63,64%.

II.

Posamezni kandidati so skupno v Občini Divača dobili naslednje število glasov:


+--------+------------------------+--------------+--------+


|Zap. št.|Ime in priimek kandidata|Število glasov|% glasov|


| | | | |


+--------+------------------------+--------------+--------+


|1. |Matija Potokar | 752| 38.47%|


| | | | |


+--------+------------------------+--------------+--------+


|2. |Anton Miro Može | 405| 20.72%|


| | | | |


+--------+------------------------+--------------+--------+


|3. |Alojzij Mahorčič | 497| 25.42%|


| | | | |


+--------+------------------------+--------------+--------+


|4. |Stojan Cerkvenik | 301| 15.40%|


| | | | |


+--------+------------------------+--------------+--------+


III.

Na podlagi drugega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB-1 in odločba US, Uradni list RS, št. 70/06) občinska volilna komisija ugotavlja, da noben kandidat ni dobil večine glasov, zato se opravi drugi krogu županskih volitev med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov.

Kandidata, ki sta dobila največ glasov sta:

1. Matija Potokar

Rojen: 13. 5. 1948

Naslov: Kačiče - Pared 17 a, Kačiče - Pared

Poklic: Univ. dipl. pravnik, delo: Upokojenec

Predlagatelj: SLS – SLOVENSKA LJUDSKA STRANKA

2. Alojzij Mahorčič

Rojen: 19. 7. 1946

Naslov: Nova cesta 22, Divača

Poklic: Prometno transportni tehnik, delo: Upokojenec

Predlagatelj: LIBERALNA DEMOKRACIJA SLOVENIJE


Divača, dne 24. oktobra 2006

Občinska volilna komisija Občine Divača


Predsednik:
Denis Zobarič l.r.
Člani:
Nina Cek (namestnica predsednika)
Mojca Matjažič (član)
Sabina Vatovec (član)
Gerželj Viljem (član)
Andrej Škapin –ml. (namestnik člana)
Gregor Kocjan (namestnik člana)
Saška Dujmič (namestnik člana)