Poročilo o izidu volitev župana Občine Divača na volitvah dne 12. novembra 2006

datum: 23.11.2006

kategorija: Akti

Poročilo o izidu volitev župana Občine Divača na volitvah dne 12. novembra 2006

Uradni list RS, št. 120/2006

Datum sprejema:15.11.2006
Datum objave: 23.11.2006

Na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB-2 in Odločba US, Uradni list RS, št. 70/06) Občinska volilna komisija Občine Divača podaja


P O R O Č I L O o izidu volitev župana Občine Divača na volitvah dne 12. novembra 2006

Občinska volilna komisija Divača je na seji dne 15. novembra 2006 ugotovila naslednji izid glasovanja za volitev župana Občine Divača.

I.


Volilna udeležba


Število volilnih upravičencev v Občini Divača: 3226


Glasovalo: 1716


Odstotek udeležbe: 53,19%


II.


Posamezna kandidata sta skupno v Občini Divača dobila naslednje število glasov:


--------------------------------------------------------------------


Zap. Ime in priimek kandidata Število glasov % glasov


št.


--------------------------------------------------------------------


1. Matija Potokar 1042 61.69%


2. Alojzij Mahorčič 647 38.31%


--------------------------------------------------------------------


III.


Na podlagi prvega odstavka 107. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 – UPB-2 in Odločba US, Uradni list RS, št. 70/06) je bil za župana Občine Divača z večino glasov v drugem krogu volitev dne 12. novembra 2006 izvoljen Matija Potokar, univ. dipl. prav., roj. 13. 5. 1948, Kačiče - Pared 17 a, 6215 Divača.

Divača, dne 15. novembra 2006

Predsednik
Občinske volilne komisije Občine Divača
Denis Zobarič l.r.
Člani:
– Nina Cek (namestnica predsednika)
– Mojca Matjažič (član)
– Sabina Vatovec (član)
– Gerželj Viljem (član)
– Andrej Škapin – ml. (namestnik člana)
– Gregor Kocjan (namestnik člana)
– Saška Dujmič (namestnik člana)