Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2006

datum: 28.03.2006

kategorija: Akti

Sklep o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2006

Uradni list RS, št. 32/2006
Datum prenehanja veljavnosti: 14.4.2006

Datum sprejema: 22.3.2006
Datum objave: 28.3.2006
Datum začetka veljavnosti: 29.3.2006
Datum začetka uporabe: 1.4.2006
Datum prenehanja veljavnosti: 14.4.2006

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in na podlagi 99. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet Občine Divača na 2. korespondenčni seji dne 22. 3. 2006 sprejel


S K L E P o spremembi sklepa o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2006

1. člen

V sklepu o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2006 (Uradni list RS, št. 114/05) se zadnji stavek v 1. členu spremeni tako, da se glasi:

»Obdobje začasnega financiranja traja do 30. 6. 2006.«

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se začne uporabljati s 1. 4. 2006.


Št. OS K2/1


Divača, dne 22. marca 2006


Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky l.r.