Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Divača

datum: 26.05.2006

kategorija: Akti

Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Divača

Uradni list RS, št. 55/2006
Datum prenehanja veljavnosti: 11.5.2010

Datum sprejema: 11.5.2006
Datum objave: 26.5.2006
Datum začetka veljavnosti: 10.6.2006
Datum prenehanja veljavnosti: 11.5.2010

Na podlagi 35. in 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06, ZLV-UPB2) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99), je Občinski svet Občine Divača na svoji 31. redni seji dne 11. 5. 2006 sprejel naslednji


S K L E P o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Divača


1.

Imenuje se Občinska volilna komisija Občine Divača za mandatno obdobje štirih let v naslednji sestavi:


za predsednika Občinske volilne komisije se imenuje


– Denis Zobarič, Povir 65, 6210 Sežana


za namestnico predsednika Občinske volilne komisije se imenuje


– Nina Cek, Ivana Turšiča 4, 6210 Sežana


za člane Občinske volilne komisije se imenujejo:


– Mojca Matjažič, Ludvika Požrlja 4, 6215 Divača


– Sabina Vatovec, Prekomorskih brigad 7, 6215 Divača


– Viljem Gerželj, Senožeče 104/f, 6224 Senožeče


za namestnike članov Občinske volilne komisije se imenujejo:


– Andrej Škapin-mlajši, Potoče 1, 6210 Sežana


– Gregor Kocjan, Senožeče 114, 6224 Senožeče


– Saška Dujmič, Albina Dujca 4, 6215 Divača.


2.


Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.Št. OS 31/7


Divača, dne 11. maja 2006


Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky l.r.