Odlok o spremembah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Divača

datum: 21.07.2006

kategorija: Akti

Odlok o spremembah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Divača

Uradni list RS, št. 77/2006
Datum prenehanja veljavnosti: 11.6.2010

Datum sprejema:29.6.2006
Datum objave: 21.7.2006
Datum začetka veljavnosti: 5.8.2006
Datum prenehanja veljavnosti: 11.6.2010

Na podlagi 109. člena Zakona o lokalnih volitvah (uradno prečiščeno besedilo ZLV-UPB2, Uradni list RS, št. 22/06) in 61. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet Občine Divača na 32. redni seji dne 29. 6. 2006 sprejel

O D L O K o spremembah Odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Divača

1.

V Odloku o določitvi volilnih enot za volitve članov svetov krajevnih skupnosti v Občini Divača (Primorske novice, Uradne objave št. 9/1996) se spremeni prva alineja 5. člena tako, da se črta naselje »Ostrovica«.

2.

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. OS 32/03


Divača, dne 29. junija 2006


Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky l.r