Sklep o spremembi Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Divača

datum: 21.07.2006

kategorija: Akti

Sklep o spremembi Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Divača

Uradni list RS, št. 77/2006
Datum prenehanja veljavnosti: 15.12.2007

Datum sprejema: 29.6.2006
Datum objave: 21.7.2006
Datum začetka veljavnosti: 5.8.2006
Datum prenehanja veljavnosti: 15.12.2007

Na podlagi 26. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) in 16. člena Statuta Občine Divača (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet Občine Divača na 32. redni seji dne 29. 6. 2006 sprejel

S K L E P o spremembi Sklepa o načinu financiranja političnih strank v Občini Divača


1. člen

V Sklepu o načinu financiranja političnih strank v Občini Divača (Uradni list RS, št. 19/03) se besedilo prvega odstavka 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»Višina sredstev, namenjenih za financiranje političnih strank iz 1. člena tega sklepa, se določi v višini 70 SIT na glas volilca mesečno, ki je veljavno glasoval za te stranke.«

2. člen

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. OS 32/04


Divača, dne 29. junija 2006


Župan
Občine Divača
Rajko Vojtkovszky l.r.