Obvezna razlaga Dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje 1986-1990

datum: 06.07.2007

kategorija: Akti

Obvezna razlaga Dolgoročnega plana Občine Sežana za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega družbenega plana Občine Sežana za obdobje 1986-1990