Sklep o spremembi Sklepa o pričetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega plana Divače (po ZUNPP) z dne 24. junija 2007

datum: 24.01.2008

kategorija: Akti

Sklep o spremembi Sklepa o pričetku postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega plana Divače (po ZUNPP) z dne 24. junija 2007

Uradni list RS, št. 7/2008