Sklep o sprejetju Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Divača za leto 2008

datum: 22.02.2008

kategorija: Akti

Sklep o sprejetju Letnega načrta pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Divača za leto 2008

Uradni list RS, št. 18/2008