Sklep o dopolnitvi letnega načrta prodaje, pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Divača za leto 2008

datum: 25.08.2008

kategorija: Akti

Sklep o dopolnitvi letnega načrta prodaje, pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Divača za leto 2008

Uradni list RS, št. 84/2008