Sklep o ukinitvi javnega dobra

datum: 10.07.2009

kategorija: Akti

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Uradni list RS, št. 53/2009