Sklep o ukinitvi javnega dobra

datum: 24.12.2009

kategorija: Akti

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Uradni list RS, št. 107/2009