Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Divača

datum: 06.09.2010

kategorija: Akti

Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Divača

Uradni list RS, št. 71/2010