Sklep o določitvi [izhodiščne] cene stavbnih zemljišč v Občini Divača za leto 2011

datum: 02.09.2011

kategorija: Akti

Sklep o določitvi [izhodiščne] cene stavbnih zemljišč v Občini Divača za leto 2011

Uradni list RS, št. 69/2011