Sklep o ukinitvi javnega dobra

datum: 27.12.2011

kategorija: Akti

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Uradni list RS, št. 106/2011