Odlok o ureditvi, upravljanju in nadzoru mirujočega cestnega prometa v Občini Divača

datum: 09.01.2012

kategorija: Akti

Odlok o ureditvi, upravljanju in nadzoru mirujočega cestnega prometa v Občini Divača

Uradni list RS, št. 2/2012