Sklep o dopolnitvi načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Divača za leto 2012

datum: 01.06.2012

kategorija: Akti

Sklep o dopolnitvi načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Divača za leto 2012

Uradni list RS, št. 42/2012