Sklep o ukinitvi javnega dobra

datum: 13.07.2012

kategorija: Akti

Sklep o ukinitvi javnega dobra

Uradni list RS, št. 53/2012