Odločba o ugotovitvi, da so nepremicnine grajeno javno dobro lokalnega pomena

datum: 04.01.2013

kategorija: Sporočila za javnost

Odločba o ugotovitvi, da so nepremičnine parc.št. 2/0, 3/0, 8/0, 11/1, 34/2, 34/3, 958/1, 958/55, 1039/1, 1039/2, 1040/0, 1042/0, 1050/0, 1051/0 in 1052/1, k.o. 2443 – Senadole, grajeno javno dobro lokalnega pomena.