Odločba o ugotovitvi, da je nepremicnina grajeno javno dobro lokalnega pomena

datum: 08.01.2013

kategorija: Sporočila za javnost

Odločba o ugotovitvi, da je nepremičnina parc.št. 3480/8 k.o. 2447 – Senožeče, grajeno javno dobro lokalnega pomena