Odločba o ugotovitvi, da je nepremičnina grajeno javno dobro lokalnega pomena

datum: 08.01.2013

kategorija: Sporočila za javnost

Odločba o ugotovitvi, da je nepremičnina parc.št. 3047/1 k.o. 2464 – Barka, grajeno javno dobro lokalnega pomena