Odločba o ugotovitvi, da so nepremicnine grajeno javno dobro lokalnega pomena

datum: 10.01.2013

kategorija: Sporočila za javnost

Odločba o ugotovitvi, da so nepremičnine parc.št. 3555/1, 3544/1, 3545/3, 3541/1, 3543/1, 3543/2, 1486/0, 3478/0, 3471/0, 3483/1 in 3476/0, vse k.o. 2447 – Senožeče, grajeno javno dobro lokalnega pomena.