Odločba o ugotovitvi, da so nepremicnine grajeno javno dobro lokalnega pomena

datum: 18.01.2013

kategorija: Sporočila za javnost

Odločba o ugotovitvi, da so nepremičnine parc.št. 47/1, 391/14, 591/2, 591/3, 592/6, 595/0, 596/2, 597/0, 598/0, 601/2, 601/4, 603/1, 603/3, 603/4, 604/0, 605/0, 606/0, vse k.o. 2445 – Potoče, grajeno javno dobro lokalnega pomena.