Odločba o ugotovitvi, da so nepremicnine grajeno javno dobro lokalnega pomena

datum: 18.01.2013

kategorija: Sporočila za javnost

Odločba o ugotovitvi, da so nepremičnine parc.št. 258/2, 771/0, 1257/1, 1257/2, 1264/0, 1313/3, 1313/4, 1313/5 in 1313/6, vse k.o. 2460 – Naklo, grajeno javno dobro lokalnega pomena.