Odločba o ugotovitvi, da je nepremičnina grajeno javno dobro lokalnega pomena

datum: 07.02.2013

kategorija: Sporočila za javnost

Odločba o ugotovitvi, da so nepremičnine parc.št. 1042/1, 1042/2 in 1042/3, k.o. 2443 – Senadole, grajeno javno dobro lokalnega pomena.